Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis proběhne ve středu 17.4. 2019 od 14.00 hodin do 18.00 hodin v budově základní školy, 5. května 583, dle § 36 odst.3 zákona 561/2004, Školský zákon. K zápisu se dostaví děti, které dovrší 6 let k 31.8. 2019.

K zápisu přinesou zákonní zástupci rodný list dítěte a svůj OP.

Je možné si předem vyplnit žádost a zápisový list do 1. třídy, který je ke stažení

Zákonní zástupci dětí, které jsou narozené od 1.9. 2013 do 31.12. 2013, přinesou vyjádření PPP ke zralosti dítěte

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad školní docházky dítěte , přinesou Žádost o odklad + doporučení odborného lékaře + vyjádření PPP.

U dítěte, které mělo odklad školní docházky v jiné škole, prosíme zákonné zástupce o přinesení rozhodnutí o odkladu. Dítě by se mělo zúčastnit pohovoru.

U dítěte, které mělo odklad u nás ve škole, prosíme zákonné zástupce o sdělení, zda dítě nastoupí k nám do školy. Dítě se nemusí pohovoru zúčastnit.

Kapacita třídy 1. ročníku je max. 20 žáků.

Kritéria přijetí:

Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Rudné (§ 36 odst.7 zákona č. 561/2004 Sb.)

Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Rudné, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ, Rudná, 5. května 583

Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

V případě, že v rámci kritéria 2 nebo 3 nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi vemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se bodou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním a vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Soubory ke stažení:

Zápisový list

Přihláška k zápisu

Žádost o odklad

V Rudné, 4.3. 2019

Mgr. Alena Janoušková

ředitelka školy