Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Školní jídelna

Stravování v naší škole je realizováno výdejnou obědů, kdy obědy dovážíme ze sousední ZŠ Masarykova.
Ve výdejně máme moderní ohřívací pult, který zaručuje optimální teplotu dováženého jídla po celou dobu výdeje jídel.
Kuchařka paní M. Smetáková dbá o čistotu a příjemné prostředí, děti i pedagogové jsou s kvalitou a pestrostí jídel velmi spokojeni.

Úprava cen stravného

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, se od 1. 9. 2018 upravují ceny stravného. Finanční limity musí být zvoleny dle povoleného rozpětí (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.) a musí být ve vzájemném poměru stejně, jako koeficienty norem. Jinak řečeno – velikost porcí, která je určena koeficientem, musí odpovídat finančním normám.

Ceny stravného od 1. 9. 2018 budou následující:
Cena za 1 oběd

žáci 7 – 10 let25 Kč
žáci 11 – 14 let28 Kč
žáci od 15 let31 Kč
od druhého dne nemoci a ostatní strávníci66 Kč

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem – do 14,00 hod.

Sponzoři: