Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Obecné informace

Základní škola, Rudná
5. května 583
252 19  Rudná

Kontakty:
viz sekce Kontakty

IČ: 49855263
DIČ:  CZ49855263
RED IZO: 600 053 563

Zřizovatel
Městský úřad Rudná
Masarykova 94
252 19  Rudná
www.mestorudna.cz

Vyučování podle programu

  • Školní vzdělávací program ZŠ Rudná – základní škola

Výuka probíhá ve 4 učebnách, škola má k dispozici tělocvičnu, velmi nadstandardně vybavenou dílnu pro pracovní vyučování, počítačovou učebnu s internetem a malý školní pozemek s hracími prvky a altánem.

Charakteristika školy

Škola sídlí ve staré budově bývalé hořelické obecné školy, která byla postavena roku 1898. Od roku 1974 je škola zaměřena na vzdělávání žáků prvního stupně a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prostorové a materiální vybavení

Jsme školou málotřídního typu, která poskytuje vzdělávání žákům prvního stupně od 1. do 5. ročníku. Nacházíme se v klidné části obce Rudná. Naše škola je školou spádovou pro obec Drahelčice a Rudná. Škola je příměstskou dopravou velice dobře dostupná ze širokého okolí.

Kapacita školy je 80 žáků, výuka probíhá ve čtyřech třídách. Třídy mají průměrně 16-20 žáků. Součástí školy je školní jídelna – výdejna s kapacitou 80 míst.

Profilace školy

Řízení školy
Škola je řízena ředitelkou školy. Ředitelka školy spolupracuje se školskou radou.

Charakteristika žáků
Kromě žáků z Rudné tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí – z Drahelčic, Ptic. Ve škole se vzdělávají žáci prvního stupně. Po ukončení prvního stupně přecházejí buď do ZŠ, Masarykova 878, Rudná nebo do jiných základních škol, popřípadě víceletých gymnázií.

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitelka a učitelé, jejich počet se mění v průběhu vzdělávání. Pedagogický sbor doplňují ještě asistenti pedagoga. Jejich počet se liší, podle toho, kolika žákům jsou přidělena podpůrná opatření. Celý pedagogický sbor si své vzdělání průběžně doplňuje a rozšiřuje v rámci celoživotního vzdělávání individuálním vzděláváním a také formou různých kurzů a seminářů. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, speciální pedagogika, zejména etopedie, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou.