Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Školská rada

Ve smyslu zákona 561/2004 Sb. par. 167 a 168 je voleným orgánem školy školská rada.

Školská rada :

schvaluje:

 • rozpočet školy, jeho změny
 • střednědobý výhled financování
 • roční závěrku
 • jednací řád rady
 • vnitřní mzdový předpis
 • organizační řád školy
 • zlepšený hospodářský výsledek
 • výroční zprávu o činnosti
 • školní řád
 • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

projednává

 • návrhy změn zřizovací listiny
 • návrh rozpočtu na další rok
 • inspekční zprávy

navrhuje

 • změny zřizovateli (sloučení, rozdělení, zrušení ) šk. právnické osoby

rozhoduje

 • doplňkové činnosti

vydává souhlas k

 • vlastnickému právu k nemovitostem
 • k ke koupi věcí nad 1 000 000,00 Kč
 • zatížený majetku
 • k založení jiné právnické osoby
 • převést peníze na jinou právnickou osobu
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování
 • podílí se na zpracování koncepčního rozvoje  školy

Složení školské rady naší školy na další funkční období je:

 • MUDr. Blanka Štorková, zástupce rodičů
 • Mgr. František Flemr, zástupce pedagogů
 • Ivana Králová, zástupce Města Rudná

Předsedou školské rady byl zvolen František Flemr.