Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Jak mohu něco darovat

Vážení rodiče, vážení sponzoři,
jsme rádi, že pomáháte naší škole a našim žákům a srdečně Vám za podporu děkujeme.
Pokud se rozhodnete věnovat škole dar, přinášíme informaci, jak na to.

Mgr. Alena Janoušková – ředitelka školy

Jak a na co darovat?

Druhy darů

I. Věcný dar škole – po domluvě s ředitelkou

II. Finanční dar škole – účelově neurčený (finance budou použity dle uvážení ředitelky na nákup podle stanovených priorit). Mohou to být tyto priority:   

  1. učební pomůcky a knihy pro děti
  2. vybavení ke zlepšení prostředí ve škole
  3. vybavení školní zahrady
  4. nákup výukových programů a licencí
  5. vybavení ICT

Dary účelově neurčené preferujeme, neboť umožňují nákup toho, co je právě nejvíce potřeba.

III. Finanční dar škole – účelově určený na pořízení ………………… (finance mohou být použity pouze pro účel Vámi uvedený)

IV. Sponzorský dar nebo příspěvek
Smlouva sponzorská se uzavírá, pokud sponzor přispívá na činnost organizace či na jiný účel, specifikovaný ve smlouvě, a organizace mu na oplátku zajistí propagaci (reklamu). Organizace např. zajistí sponzorovi reklamu na svých webových stránkách, na dresech svých sportovců apod.

Postup při darování

Na každý dar bude sepsána darovací smlouva. Darovací nebo sponzorskou smlouvu  vám  připraví ředitelka školy.
Pokud se rozhodnete darovat škole dar, ať už věcný nebo finanční, oznamte tento bohulibý záměr ředitelce školy zasláním  na e-mail školy: info@zsrudna5kvetna.cz, případně  si domluvte schůzku s ředitelkou, která Vám dá darovací smlouvu k vyplnění.
Smlouvu sponzorskou, která zavazuje školu k poskytování reklamy, je potřeba připravit projednáním s ředitelkou školy na základě Vašich představ a našich možností.
(Ve škole platí zákaz reklamy náboženských a politických hnutí a stran.)

Jak uhradit finanční dar?

Váš dar můžete zaslat převodem na účet školy č. 388168319/0800, VS 1506 nebo předat v hotovosti ve škole ředitelce školy. Dostanete potvrzení – pokladní doklad.

Darovací smlouva – snížení základu daně

Zaměstnanci, Právnické osoby (firmy a organizace) a OSVČ, Podnikateléa osoby s příjmy dle zákona o daních z příjmu mají možnost si od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých darů.

K oprávnění takovéhoto snížení základu daně je potřeba doložit darovací smlouvu a potvrzení
o zaplacení daru – buď stvrzenku o platbě v hotovosti, nebo kopii výpisu z bankovního účtu.

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK  –  daňově uznatelným výdajem/nákladem.