Pedagogický sbor

Ve školním roce 2019/2020 pracují ve škole tito pedagogičtí a správní zaměstnanci:

Mgr. Alena Janoušková ředitelka školy, třídní učitelka 4. ročníku, speciální pedagog
PaedDr. Alena Magulová třídní učitelka 1. ročníku, speciální pedagog
Mgr. František Flemr třídní učitel 2. a 3. ročníku, speciální pedagog
PhDr. Eva Rottová asistent pedagoga
Martina Smetáková asistent pedagoga
Dana Konečná vychovatelka ŠD
Martina Smetáková školnice