Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Pedagogický sbor

Ve školním roce 2020/2021 pracují ve škole tito pedagogičtí a správní zaměstnanci:

Mgr. Alena Janoušková ředitelka školy, speciální pedagog
PaedDr. Alena Magulová třídní učitelka 1. ročníku, speciální pedagog
Mgr. Iveta Habrmanovátřídní učitelka 2. ročníku, speciální pedagog
Mgr. Veronika Skovajsovátřídní učitelka 3. ročníku, speciální pedagog
Mgr. František Flemrtřídní učitel 4. a 5. ročníku, speciální pedagog
PhDr. Eva Rottová asistent pedagoga
Martina Smetáková asistent pedagoga, školnice
Dana Konečná vychovatelka ŠD
Ladislav Mitašasistent pedagoga, vychovatel ŠD
Barbora Hlaváčkovápomocná kuchařka