Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Zápis do 1. tříd se koná od 8. do 15. února 2010

Po jarních prázdninách se od pondělí 8. února do pondělí 15. února 2010 koná zápis do 1. třídy základní školy praktické a nově také do 1. třídy základní školy logopedické. K zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a doporučení pedegagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra, v případě dítěte s logopedickými vadami doporučení odborného lékaře nebo logopeda. Máte-li zájem umístit do 1. třídy ZŠ logopedické zdravé dítě bez problémů s tím, že upřednostňujete malý kolektiv a rodinnou atmosféru školy, je to podle školského zákona možné, ale počet těchto míst je zákonem omezen. Kapacita třídy je maximálně 8 žáků. Pro bližší informace můžete ještě před zápisem navštívit naši školu a prohlédnout si učebny a školní pomůcky. Prosím ale o telefonickou dohodu termínu Vaší návštěvy. Děkuji a těším se na viděnou s Vámi a Vašimi dětmi!