Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,

v úterý 1. září 2020 nám začíná nový školní rok. Těšíme se na všechny děti a věříme, že škola bude fungovat v běžném provozu, tak, jak jsme všichni zvyklí.

Stále se nacházíme ve složitém období koronavirové doby. Podle aktuální situace / viz.  semafor/ budeme muset reagovat na nařízení, která se nás budou týkat.

První den školního roku přivítáme rodiče a žáky 1. ročníku na zahradě školy, v případě nepříznivého počasí ve školní tělocvičně . Každý žák prvního ročníku může přijít s doprovodem dvou osob. Přezutí není nutné! Žáci prvního ročníku obdrží učebnice a malé dárky po slavnostním zahájení. Žáci ostatních ročníků zahájí školní rok bez přítomnosti rodičů v kmenových třídách se svými učiteli. Učebnice a pracovní sešity dostanou 2.9.2020.

Od 2.9.2020 nebudou mít rodiče povolen přístup do školní budovy a děti budou předávány pedagogickému dozoru ve vestibulu školy. Toto opatření bude důsledně dodržováno a bude se týkat i rodičů žáků prvního ročníku.

Roušky se nosit ve škole nemusí. Budeme důsledně vyžadovat mytí rukou mýdlem a desinfekcí při vstupu, před jídlem a po použití toalety, budeme se snažit v rámci možného dodržovat rozestupy. Velmi důsledně bude probíhat ranní filtr dětí a posuzování okamžitého zdravotního stavu dítěte. V případě příznaků nemoci (déletrvající kašel, teplota, nevolnost…) budeme dítě izolovat od ostatních a kontaktovat rodiče a žádat o převzetí dítěte. Důrazně žádáme, aby při příznacích nemoci zůstávaly děti doma. Pokud dítě trpí alergickým kašlem, prosíme o potvrzení lékaře.

Jsme si vědomi složité situace dětí po téměř půlročním nestandardním období bez řádné školy. Budeme na to brát ohled, začneme opakováním učiva a znovunastavováním pravidel. Klasifikace bude probíhat individuálně a v žádném případě nebude hodnocena neznalost učiva. K běžné klasifikaci se vrátíme po 1.10.2020. Podrobnější informace o provozu škol v době koronavirového nebezpečí jsou na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/

Ukončení vyučování 1.9. se předpokládá v 8:30, zahájení v 8.00. Do pátku 4.9. bude vyučování končit v 11.35. Od pondělí 7.9. vyučování podle rozvrhu.

Školní družina zahajuje svůj provoz 2. 9. 2019 a bude otevřena pro přihlášené žáky do 17:00. Přihlášky do družiny budou žákům předány třídními učiteli 1.9. 

Ranní klub zahájí činnost 2.9.2020 od 6.45 hod.

Činnost všech kroužků bude zahájena 5.10.2020.

Obědy budou od letošního školního roku řešeny výhradně na portálu Strava.cz a rodiče si budou sami obědy platit, přihlašovat a odhlašovat !!!!!!  Pro naši školu není možná jiná volba než oběd číslo 1 .