Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

INFORMACE ZA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly automaticky převedeny na školní rok 2020/21. Nezapomeňte, že pokud má strávník dostatek peněz na účtu, začnou se automaticky od 2. 9. objednávat obědy! Jestliže tedy dítě nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!
Vzhledem ke stávajícímu vývoji cen veškerých potravin a z důvodu udržení pestré nabídky čerstvých surovin v naší jídelně jsme nuceni od 1. září 2020 zdražit obědy. Strávníci, kteří měli z minulého školního roku vyšší přeplatek, se v důsledku přecenění obědů dostali do mínusu. Až na www.strava.cz uvidíte, že jste v mínusu, tak se prosím, nelekejte – nejdříve si zkontrolujte, zda máte „zafajfkované“ obědy. Jestliže jsou obědy zaškrtnuté, znamená to, že jsou přihlášené. Až pošlete další platbu nebo nějaký oběd odhlásíte, tak se postupně celková částka vyrovná.

Noví strávníci se na www.strava.cz můžou přihlásit až po odevzdání přihlášky ke stravování.

Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha
č. 2.
Strávníci jsou zařazeni do věkových skupin na školní rok, a to následovně – pokud v daném školním roce (září – srpen) dosáhnu určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v červenci 2017 mu bude 11 let, tak od září 2016 spadá do věkové skupiny II. = 11. – 14. let).

Placení stravného (výše vložené částky není limitovaná, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc)

Bezhotovostní platební styk           

– příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu ŠJ s VS žáka. Došlá částka bude přiřazena strávníkovi a ten bude přihlášen ke stravě následující den od připsání platby na účet školní jídelny.

Číslo účtu pro platbu obědů: 19-388167359/0800

Uvádějte vždy správný variabilní symbol, aby mohla být platba správně přiřazena!

Hotově

– hradit stravné v hotovosti lze pouze výjimečně – po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.

Přihlášky i odhlášky obědů přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem – do 14,00 hod.

Odhlášky může provádět strávník:
– přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14,00 hod)

– na objednávacím terminálu ve vestibulu školy
– telefonicky – 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7,30 hod)
– e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7,30 hodin) 
– v kanceláři ŠJ.

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.strava.cz, oznamte to, prosím, na: jidelna@zsrudna.cz nebo telefon 311 670 474.

Noví strávníci se na www.strava.cz můžou přihlásit až po odevzdání přihlášky ke stravování.

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda.
Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.

Přeplatek stravného:
a) na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do následujícího školního roku
b) vrácení peněz – v hotovosti (max. do částky 150 Kč) – na vyžádání
                            – na účet strávníka na základě písemné žádosti

Cena za 1 oběd:

žáci 7 – 10 let                                                            27 Kč

žáci 11 – 14 let                                                          30 Kč

žáci od 15 let                                                             33 Kč

od druhého dne nemoci a ostatní strávníci               70 Kč

Rozpis plateb na školní rok 2020/21
počet
dní273033273033273033
září205406006602 5112 7903 0695 1845 7606 336
říjen19513570627
listopad19513570627
prosinec16432480528
leden19513570627
únor205406006602 6732 9703 267
březen18486540594
duben19513570627
květen21567630693
červen21567630693