Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

VÝTVARNÁ VÝCHOVA TROCHU JINAK

V rámci výuky výtvarné výchovy v páté třídě jsme absolvovali celkem pět vyučovacích hodin, během kterých jsme se seznamovali s pravidly fotografování.

První hodina proběhla u rybníčků na Krahulově, kde jsme pomocí vlastních mobilních telefonů pořizovali záběry zajímavých detailů.

Druhá hodina byla ryze teoretická. Promítali jsme si snímky pořízené během první hodiny, zaměřili jsme se na jejich klady a zápory. Dále jsme si vysvětlovali pojmy jako clona, citlivost, čas a jejich vztahy při pořizování fotografií. Nakonec jsme se zmínili o perspektivě a hloubce ostrosti.

Třetí hodina byla z operativních důvodů zkrácena. Stihli jsme se alespoň seznámit s teorií používání zrcadlového fotoaparátu vybaveného objektivem s proměnlivou ohniskovou vzdáleností a stativem. Vyzkoušeli jsme si i jeho používání a připravili se tak na další vyučovací hodinu.

Čtvrtou hodinu jsme strávili na odstavném kolejišti mezi ulicemi Masarykova a Pod Můstkem a fotili koleje částečně na vlastní mobilní telefony, částečně zmíněnou zrcadlovkou.

V páté hodině proběhlo vyhodnocení kolejového focení i celého minifotokurzu.

A zde jou výsledky naší práce.

Ladislav Mitaš