Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ _ PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče, přátelé naší školy, milé děti,

kvůli koronavirové pandemii se toho v letošním roce dalo jen málo plánovat, a životy nás všech jsou nyní svázány opatřeními nouzového stavu.

Ve škole se snažíme, co se týká vzdělávání, dělat co se dá. Strašně moc bych chtěla poděkovat pedagogům, na které klade distanční způsob výuky zcela mimořádné nároky.

Další velké poděkování patří pak všem rodičům, kteří s touto formou výuky škole maximálně pomáhají a chápou současnou nelehkou pozici školy. Těm z Vás, kteří jste poslali mně osobně emailem nebo panu starostovi, popř. jste přispěli článkem do Života v Rudné ocenění kvality a flexibility naší práce, děkuji pak obzvláště, protože vyjádření podpory a pochopení si naši učitelé opravdu zaslouží a motivuje je.

 A díky patří všem žákům, kteří se na online výuku zodpovědně připravovali, a v plné míře s učiteli spolupracovali. Ale musím Vám říci, že přes veškerou snahu si troufám tvrdit, že online vyučování nikdy nemůže nahradit klasickou školní docházku.

Děkuji také všem rodičům, kteří přispěli škole věcným nebo finančním sponzorským darem. Jsme rádi, že nám pomáháte vytvářet prostředí, ve kterém jsou vaše děti spokojené.

Přeji všem v této nelehké době požehnané Vánoce, klid v kruhu rodinném a především zdraví pro zbytek tohoto roku a i v roce dalším.

Přání k vánocům - Základní škola Františka Horenského, Boršice