Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

NÁSTUP DĚTÍ 4.1. 2021

Vážení rodiče,

vláda České republiky se na svém zasedání  dne 23.12.2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.

Od pondělí 4.1.2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy při prezenční výuce. 

Pro žáky 3.,4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem. On-line vyučovací hodiny budou probíhat podle stejného rozvrhu, na který byli žáci zvyklí v listopadu v prostředí aplikace TEAMS.

IC techniku si mohou žáci vypůjčit v pondělí 4.1. 2021 od 10-00 do 12-00.

Škola bude otevřena v 7:20 pro 1.ročník, v 7.30 pro 2. ročník (ranní družina nebude otevřena).

Vyučování začíná v 8:00 a odpovídá běžnému rozvrhu – stále je zakázán zpěv a tělesná výchova.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Během dopoledního vyučování bude v maximální míře zařazen pobyt na čerstvém vzduchu (za vhodného počasí i výuka).

Žáci 1. a 2. ročníku budou stravováni ve školní jídelně dle hygienických předpisů.

Družina bude v provozu od 11.35 do 17.00. I oddělení školní družiny budou fungovat jako homogenní skupiny – 1. oddělení pro žáky 1. třídy a 2. oddělení pro žáky 2. třídy. Také ve školní družině platí pravidla nošení ochrany úst a nosu.