Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY – 2021/2022

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly automaticky převedeny na školní rok 2021/22.

Pokud má strávník na účtu dostatek peněz, začnou se automaticky od 2. 9. 2021 objednávat obědy! Jestliže žák nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!

Pro přihlášení dítěte ke stravování je potřeba vyplnit Přihlášku ke stravování a doručit ji do školní jídelny ZŠ Rudná, Masarykova 878 nebo poslat elektronicky jidelna@zsrudna.cz

Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha č. 2.
Strávníci jsou rozděleni do tří věkových skupin, a to následovně:

věková kategorieměsíční platbapololetní platbaroční platba
7- 10 let522 Kč2.606 Kč5.111 Kč
11 – 14 let579 Kč2.895 Kč5.790 Kč
nad 15 let637 Kč3.185 Kč6.369 Kč

Do jednotlivých kategorií se žáci zařazují po dovršení věkové kategorie v daném školním roce, který trvá vždy od 1. 9. do 31. 8.

(např. v červenci 2022 dosáhne žák 11 let věku, od září 2021 spadá do věkové kategorie 11. – 14. let)

Placení stravného


BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK           

  • přes platební portál Středočeského kraje ODKAZ ZDE (do kolonky Třída uveďte odpovídající číslo třídy + písmeno M)
  • příkazem na číslo účtu školní jídelny: 19-388167359/0800

                             variabilní symbol

               Strávník bude přihlášen ke stravě následující den od připsání platby na účet.

HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

  • hradit stravné v hotovosti lze pouze výjimečně – po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.

Přeplatek stravného

Na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do následujícího školního roku.

Vracení peněz

  • BEZHOTOVOSTNĚ na účet strávníka na základě písemné žádosti zaslané na email jidelna@zsrudna.cz
  • HOTOVOSTNĚ max. do částky 150 Kč na vyžádání


______________________________________________________________________________

Ceny obědů

věková kategorie1 oběd
7- 10 let27 Kč
11 – 14 let30 Kč
nad 15 let33 Kč
ostatní strávníci + žáci od druhého dne nemoci70 Kč


Přihlášky i odhlášky obědů

Přihlášky i odhlášky obědů přijímáme nejpozději den předem do 14:00.

Odhlášky se provádějí:

  • přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14:00)
  • telefonicky: 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • osobně v kanceláři ŠJ.

Pokud se nemůžete přihlásit se na stránky www.strava.cz, zašlete e-mail (jidelna@zsrudna.cz) nebo nás kontaktujte telefonicky (311 670 474).

Není-li strávník ze stravovacího systému řádně odhlášen, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze  první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon

§ 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda.

Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.

Přihlášení na www.strava.cz + návod

Přihlašovací údaje pro objednávání a odhlašování po internetu:

WWW: www.strava.cz

Zařízení: 8545

Uživatelské jméno: prijmeni.jmeno

Heslo (datum narození): DDMMRRRR

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.strava.cz, oznamte to, prosím, na: jidelna@zsrudna.cz nebo telefon 311 670 474 – hospodářka ŠJ I. Králová.

Noví strávníci se na www.strava.cz můžou přihlásit až po odevzdání přihlášky ke stravování.