Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Digitální věk ve školách

Název projektu: Digitální věk ve školách
Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0043
Název příjemce podpory: Q PRO 7 a.s.

Realizační tým projektu:
Hlavní manažerka projektu: Ing. Věra Řehulková – rehulkova@qpro7.com
Finanční manažer projektu: Ing. Jan Procházka – prochazka@qpro7.com
Věcná manažerka projektu: Mgr. Eva Klímová – klimova@qpro7.com

Název škola: Základní škola, Rudná, 5. května 583

Koordinátor: Mgr. Alena Janoušková

Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy IPo – Oblast 1.3 (výzva 51) – 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a jeho výstupy pomohou rozvoji nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce Středočeského kraje a Ústeckého kraje.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů z regionů Středních Čech a Ústecka, v oblasti využívání ICT ve výuce. Vyšší vzdělaností pedagogických pracovníků se zvýší zájem o další vzdělávání všech pracovníků škol, dojde ke zvýšení odborných kompetencí a dovedností pedagogických i nepedagogických pracovníků škol, k modernizaci výuky a snížení odchodu pedagogických pracovníků mimo pedagogickou oblast právě prostřednictvím nového, nastaveného a efektivního způsobu systému rozvoje lidských zdrojů pedagogických pracovníků. Pedagogové budou moci nahlédnout hlouběji do vybraných témat ICT vzdělávání a seznámit se s vytvořenými semináři.

Dílčí cíle projektu:
– zavést efektivní způsob vzdělávání formou best practice
– zavést ve školách roli „metodika ICT“
– na základě evaluací určit další rozvojové potřeby ve vzdělávání ve využívání ICT ve výuce
– podpořit vzdělávání pedagogů zvoleným ICT zařízením.

Klíčové aktivity projektu:
1. Vzdělávání ředitelů
2. Mentoring a podpora pedagogických pracovníků škol
3. Metodik ICT ve škole
4. ICT – „co už máme“
5. ICT – „co chceme“
6. ICT – „oborové didaktiky“
7. Evaluace

Monitorovací indikátory:
– 1314 podpořených pedagogických pracovníků regionů Ústecka a Středních Čech
– 1183 úspěšně podpořených PP
– 11 akreditovaných seminářů ve vzdělávání ICT.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.