Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS

Dne 12.2. 2015 od 12.00 do 16.00 se koná zápis do 1. třídy

Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. konkrétně : mentální postižení, poruchy autistického spektra, poruchy učení a chování, více vady. Přijmeme i žáky s jiným druhem postižení.

Různým speciálním vzdělávacím potřebám žáků jsou přizpůsobeny příslušné varianty školních vzdělávacích programů – od programu pro lehké, popř. středně těžké mentální postižení po program běžné základní školy. Samozřejmostí je individuální přístup speciálních pedagogů, přítomnost asistenta pedagoga a nízký počet žáků ve třídě.

Zapsány budou děti, které do 31.8. 2015 dovrší šest let věku, nebo starší děti, které dosud z důvodu odkladu neplní povinnou školní docházku.

S sebou vezměte OP, rodný list dítěte a platné vyšetřní z PPP nebo SPC (vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).