Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS – SBĚR PŘIHLÁŠEK

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnou situací a vzhledem k Opatření MŠMT k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022, (podrobnosti:https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/), které ruší přítomnost dětí u zápisu,

proběhne zápis a sběr přihlášek od 1.4. 2021 do 30.4. 2021.

Žádost s povinnými přílohami  mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

– do datové schránky školy – pwwu5hi

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 

− osobním podáním ve škole (vždy po telefonické domluvě, tel. 728 713 897)

DOKUMENTY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Pro zapsání budoucího prvňáčka je nutné doložit:

– RODNÝ LIST žáka (kopie)

– OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce (kopie)

– případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2020/2021

– potřebné formuláře naleznete v záložce DŮLEŽITÉ, článek Zápis na školní rok 2021/2022

Prosím rodiče, aby žádosti o přijetí byly vyplňovány ČITELNĚ!!!

Společné setkání rodičů, dětí a učitelů se uskuteční na konci měsíce června, pokud to epidemiologická situace dovolí.