Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis do prvního ročníku Základní školy, Rudná, 5. května 583 se koná 27.1. 2011 od 12.30 do 17 hodin v budově školy.

Doklady, které rodiče potřebují: rodný list dítěte, občanský průkaz matky nebo otce, kartička pojišťovny.