Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zápis do 1. ročníku běžné základní školy proběhne na naší škole v úterý 19.1. 2016 od 13 do 17.30 hodin.

Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a kartičku pojištěnce dítěte.

Dokumenty k vyplnění budou k dispozici v místě zápisu.

Kapacita třídy 1. ročníku byla stanovena max. do počtu 20 žáků.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

V Rudné 16.12. 2015 Mgr. Alena Janoušková, ředitelka školy