Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zapsány budou děti, které do 31.8.2012 dovrší šesti let.

Doklady potřebné k zápisu:

  • občanský průkaz rodičů/ zákonných zástupců
  • rodný list dítěte
  • případné vyjádření odborníka k odkladu školní docházky
  • pokud rodiče / zákonní zástupci žádají o odklad ze zdravotních důvodů, pak je potřeba mít vyjádření lékaře
  • osoby a jejich rodinní příslušníci, kteří nejsou občany Evropské unie prokáží oprávněnost pobytu na území České republiky dokladem podle zvláštního právního předpisu
  • vyšetření PPP,SPC – nesmí být starší 6 měsíců

Termín zápisu: 19.1. 2012 od 13 do 17 hodin

nebo podle individuální dohody od 15.1. 2012- 15.2.2012(tel: 311670109)