Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ZÁLOHA – ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Vážení rodiče,

znovu připomínám, že platba zálohy na školu v přírodě musí být uhrazena do 15.1. 2020.

Platbu zašlete na b.ú. 388168319/0800, VS 1506, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte.