Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Registrační číslo:

Z01 nepřijata

Z02 přijat

Z03 přijat

Z04 nepřijata

Z05 přijat

Z 06 přijat

Z07 přijat

Z08 nepřijat

Z09 přijat

Z10 nepřijat

Z11 nepřijat

Z12 přijat

Z13 přijata

Z14 přijata

Z15 přijata

Z16 přijata

Z17 přijat

Registračnímu číslu O 01 byl udělen odklad školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí si, prosím, osobně vyzvedněte v ředitelně školy nejpozději do 23.5. 2023.