Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠK.ROK 2021/2022

Registrační čísloVýsledek
Z 01přijata
Z 02přijata
Z 03přijata
Z 04přijata
Z 05přijat
Z 06přijat
Z 07přijat
Z 08přijat
Z 09nepřijata
Z 10přijata
Z 11přijat
Z 12přijat
Z 13přijat
Z 14přijata
Z 15 přijat
Z 16přijat
Z 17přijat
Z 18nepřijat
Z 19přijata
Z 20přijat
Z 21přijat
Z 22nepřijat
Z 23přijat
Z 24přijata
Z 25nepřijata
Z 26přijat
Z 27nepřijat
Z 28přijata
Z 29nepřijata
Z 30nepřijata
Z 31přijata
Z 32přijat
Z 33přijat
  
Odklad školní docházkyVýsledek
O  01Odklad udělen
O 02Odklad udělen
O 03Odklad udělen
O 04Odklad udělen
O 05Odklad udělen
O 06Odklad udělen
O 07Odklad udělen

Nejpozději do 31.8. 2021 rozhodne ředitelka školy o odkladu povinné školní docházky dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a zákonní zástupci podali žádost o přijetí a o odklad povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí si, prosím, osobně vyzvedněte v ředitelně školy nejpozději do 14.5. 2021.