Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠK. ROK 2020/2021

Přijatí žáci – registrační číslo:

Z01 přijat – přestup na jinou školu

Z02 přijat

Z03 přijata

Z04 přijata

Z05 přijata

Z06 přijata

Z07 přijata

Z08 přijata

Z09 přijata

Z10 přijata

Z11 přijat

Z12 přijat

Z13 přijat

Z14přijata

Z15 přijata

Z16 přijata

Z17 přijata

Z18 přijat

Z19 přijat

Odklad školní docházky O 01

 Nejpozději do 31.8.2020 rozhodne ředitelka školy o odkladu povinné školní docházky dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a zákonní zástupci podali žádost o přijetí a o odklad povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí si osobně vyzvedněte u ředitelky školy od 25.5. – vždy od 8.00 – 16.00.