Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

VÝSLEDEK ZÁPISU NA ŠK. ROK 2024/2025

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Základní škola, Rudná, 5. května 583 příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla svou ředitelkou ve smyslu ustanovení § 46,§ 165 odst. 2 písm. e) a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

 vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito registračními čísly:                       

Z 01

Z 02

Z 03

Z 04

Z 05

Z 06

Z 07

Z 08

Z 09

Z 10

Z 11

Z 12

Z 13

Z 14

Z 15

Z 16

Z 17

Z 18

Z 19

Z 20

Odklad školní docházky    O 01 přerušen

                                                          

                                                          

                                                          

Datum zveřejnění rozhodnutí: 23.4. 2024

Patnáctý den po vyvěšení rozhodnutí se považuje za doručené.

V Rudné, dne 23.4. 2024                                       Mgr. Alena Janoušková, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí nebo odkladu si může zákonný zástupce vyzvednout u ředitelky školy od 24.4. 2024 vždy 8:00 – 14.00 hod nebo po dohodě na telefonním čísle 728 713 897.