Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

RESPIRÁTORY OD 14.3. 2022

Ruší se plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a
to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském
zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že
• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných
případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných
případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců
prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni
mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
• pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních
sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a
studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních
nasazen ochranná prostředek.


Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních
akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.