Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

ORGANIZACE VÝUKY PO 25.5. 2020

Vážení rodiče,
v souladu s uvolňováním mimořádných opatření v oblasti školství může být od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávání.

Vyučování má mít nepovinný charakter a má být realizováno formou školních skupin (jedno dítě v lavici, bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny – o nošení/nenošení rozhodne vyučující; roušky povinně ve společných prostorách školy).

O podobě budoucí organizace a podmínkách „výuky“ máme pouze informace z otevřených zdrojů MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.

Žádné další podrobnosti zatím nejsou známy (např. hygienické podmínky, sanitace prostor, provoz školních jídelen, délka provozu… atd.)

Aktuálně děláme mezi rodiči průzkum , kterým zjišťujeme předběžný zájem rodičů o docházku dětí do školy. Na základě výsledků dotazování, připravím organizaci školních skupin a zapojení pedagogických pracovníků dle aktuálních pokynů MŠMT a MZ.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného přehlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

Mgr. A. Janoušková