Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Olympiáda – anglický jazyk

Dne 21.4. 2022 se vybraní žáci 2. – 5. ročníku zúčastnili olympiády ze znalosti anglického jazyka v ZŠ Chrášťany. Byla to první velká akce , kde si mohli naši žáci změřit své znalosti a vědomosti s žáky okolních škol. Podařilo se jim umístit 2 x na třetím místě. Všem zúčastněným bych chtěla velmi poděkovat za vzornou reprezentaci školy a především za odvahu. Poděkování patří i paní učitelce PaedDr. Aleně Magulové a paní asistentce Martině Smetákové.