Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

NÁVŠTĚVA LABORATOŘÍ

5. ročník zavítal do velké Základní školy v Rudné, kde prožil vzrušující chvíle v přírodovědné a chemické laboratoři. V rámci návštěvy přírodovědné laboratoře měly děti příležitost studovat různé druhy hornin, seznámit se s dosud neznámými exempláři a detailně je zkoumat. Následně měly možnost se seznámit s mikroskopem, zkoumat sůl kamennou a český granát. Pro děti to bylo opravdu fascinující.

Potom proběhla návštěva chemické laboratoře, děti se zúčastnily několika zajímavých experimentů. Vyzkoušely si míchání barev ve zkumavkách pomocí potravinářského barviva, zhasínání svíček za pomocí přiklopení a jedlé sody. Dalším zážitkem bylo malování na rukavice a jejich následné nafouknutí za pomoci jedlé sody a octa. Nadšení dětí bylo tak velké, že prohlídka překročila plánovaný čas a nikdo z dětí nechtěl odejít domů.

Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování paní zástupkyni Mgr. Lence Tvrdíkové, Mgr. Jitce Neubergerové a paní chemikářce Mgr. Andree Slepičkové za skvělou organizaci a inspirativní akci.