Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Návrat žáků 12.4. 2021, manuál pro testování

Vážení rodiče, milé děti,

dle rozhodnutí vlády se na naši školu vztahuje výjimka, podle které mohou od 12.4. 2021 nastoupit k prezenční výuce všechny ročníky.

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít děti chirurgickou roušku, nanoroušku, popř. respirátor.

Testovací dny – pondělí, čtvrtek

Samotestovací antigenní testy LEPU RAPID (výběr i distribuci zajišťuje stát, nikoli škola) si děti provádějí samy ve svých třídách / 3.,4., 5./

Odkaz INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
Odkaz LETÁK
Odkaz SCHÉMA

Rodiče čekají před školou na výsledky testu / škola nemá možnost zajištění parkování!!! /

 Testování je dobrovolné. Při nesouhlasu rodičů s testováním není povolena přítomnost žáků ve škole – probíhá pouze distanční výuka / samostatná práce s úkoly na týden /

Testovat se nemusí dítě, které se prokáže potvrzením, že v posledních 90 dnech prodělalo COVID 19.Tito žáci nastupují do školy v 7.40.

Při možnosti asistence rodičů žáků 1. a 2. ročníku platí tato pravidla:

1.ročník  – čas    6.45   – tělocvična školy / rouška, FFP 2 /

2.ročník  – čas   7.15   – tělocvična školy / rouška, FFP 2 /

3. a 4. ročník čas  7.40/testování ve třídě/

5. ročník čas 7.50 /testování ve třídě/

Pokud mají rodiče 1.a2. ročníku zájem o osobní přítomnost u testování, nahlásí tuto skutečnost  e –  mailem třídní učitelce do pátku 9.4. 2021.

Pokud jsou ve škole sourozenci, mohou přijít ve stejný čas. Sourozenec z vyššího ročníku se bude řídit pokyny p. učitelek.

V případě pozitivity testu v pondělí – žák odchází s rodičem na PCR test, výsledek bude neprodleně nahlášen škole, při opakované pozitivitě se řídí pokyny KHS.

V případě pozitivity ve čtvrtek – pozitivní žák odchází na PCR test, zbytek třídy odchází s rodiči domů. Při potvrzené pozitivitě je celá třída 14 dní v karanténě podle pokynů KHS.

Následuje on line výuka.

Družina bude fungovat od 11.35 do 17.00.

Prosím, nezapomeňte přihlásit dětem obědy.

Prosíme o důsledné dodržování určených časů, protože v době přítomnosti rodičů ve škole nesmí být přítomni zaměstnanci školy, ani ostatní děti!!!