Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

NÁVRAT 1. a 2. ROČNÍKU 18.11.2020

Dne 18.11. 2020 se vrací 1. a 2. ročník k prezenční výuce. Třídy musí být homogenní, nesmí se prolínat. Po celou dobu vyučování musí mít žáci i učitelé roušku. Povinné je časté větrání v hodinách i o přestávkách. Výuku lze přesunout i do venkovních prostor. Výuka zpěvu a tělesné výchovy je zakázána!

Ranní klub není možný. Docházelo by k promíchávání žáků. Družina bude v provozu, musí být zachována homogenní skupina. Obědy budou vydávány samostatně pro každou třídu. V jídelně je rouška povinná, s výjimkou konzumace jídla.

Příchod žáků 1. ročníku – 7.30- 7.45

Příchod žáků 2. ročníku – 7.45 – 8.00

Prosím o dodržování času příchodu, aby nedocházelo k mísení skupin!!

Děti by měly mít minimálně 3 roušky a sáček na použité roušky!!

Rodiče, prosím, přihlaste svým dětem obědy!

Kroužky nebudou. Není možno zachovat homogenní skupiny!