Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

MEZINÁRODNÍ DEN DÉTÍ

Ve čtvrtek 1. června 2017 žáci celé naší školy oslavili svůj svátek na hřišti v Drahelčicích.

Paní učitelky tu pro své svěřence připravily vtipný a bohatý program. Děti skákaly v pytlích, skládaly puzzle, házely míčky do kruhu, shazovaly plechovky, postřehovaly ukryté předměty, trénovaly dovednost a šikovnost při házení kroužků na bodec.Navzdory velmi teplému počasí podávaly děti slušné výkony.A o největší překvapení se postarali prvňáčci, kteří zvítětili.Při závěrečném hodnocení jim všichni bouřlivě tleskali. Děti dostaly krásné ceny, hračky, časopisy, papírenské zboží.Velký dík patří paní učitelce Bruštíkové za přípravu celé akce i všem ostatním pedagogům.

PaedDr. Alena Magulová