Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

KONTROLA KHS

Vážení rodiče,

v minulých dnech školu navštívila kontrola z KHS opět na základě anonymního oznámení.

Kontrola se věnovala čistotě sociálních zařízení i jiných prostor školy. Dále pak řešila výuku v jídelně.

Z kontroly vyplynulo, cituji:

„Hygienická zařízení pro žáky byla v době kontroly vybavena papírovými ručníky, mýdlem v dávkovači a odpadkovými koši, k dispozici byl toaletním papír. U všech umyvadel byl zjištěn přívod studené i teplé vody. Počet zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních odpovídá stanovené kapacitě školy. Výše uvedené je v souladu s požadavky stanovenými v §7 odst.1 zákona 258 ve spojení s §4a odst.1 a přílohou č.1 odst.1a8 vyhlášky 410.“

Úklid – „ V době kontroly nic nenasvědčovalo tomu, že by úklid nebyl prováděn pravidelně. Hygienická zařízení, podlahy i povrchy byly udržovány v čistotě. V souladu s povinností stanovenou v §7 odst.1 zákona 258 ve spojení s §22 vyhlášky 410. V době kontroly byl cítit zápach z kanalizačního potrubí, který se škola snažila eliminovat zvýšeným větráním.“

Výuka v jídelně – Chybí výškově stavitelný nábytek. Není změřena intenzita umělého osvětlení.

Škola navrhuje – nechat změřit intenzitu umělého osvětlení, dokoupit výškově stavitelný nábytek.

Pokud by byla malá intenzita osvětlení v jídelně, bude vyklizena sborovna a žáci 5. ročníku budou vyučováni  v ní.

Do zkoušky měření a nákupu stavitelného nábytku bude výuka probíhat tak, jako doposud a to se souhlasem KHS.

JINÉ ŘEŠENÍ NENÍ!!!!

 V případě, že ani toto nebude stačit a objeví se další anonymní udání, budu se řídit prvním návrhem, který padl ze strany  KHS  – SNÍŽIT KAPACITU ŠKOLY O 20 ŽÁKŮ.

 A tak se ptám:“ Je toto skutečně cíl pisatele anonymních dopisů???“