Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

JAK STARÉ DÍTĚ MŮŽE K ZÁPISU?

Věk dítěte – 6 let k 31.8. 2018. Dítě narozené od 1.9. – 31.8. 2012

Věk dítěte 5 let k 31.8. 2018 – pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce doloží příslušná vyjádření:

– dosáhne-li věku 6 let od 1.9. – 31.12. 2018 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

– dosáhne-li věku 6 let od 1.1 – 30.6. 2019 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře.