Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Informace školní jídelny – školní rok 2023/2024

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly automaticky převedeny na školní rok 2023/24.

Pokud má strávník na účtu dostatek peněz, začnou se automaticky od 5. 9. 2023 objednávat obědy! Jestliže žák nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!

Pro přihlášení žáka ke stravování je potřeba vyplnit Přihlášku ke stravování a doručit ji do školní jídelny ZŠ Rudná, Masarykova 878 nebo poslat elektronicky jidelna@zsrudna.cz

Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha č. 2.
Strávníci jsou rozděleni do tří věkových skupin, a to následovně:

věková kategorieměsíční platbapololetní platbaroční platba
7- 10 let608 Kč3.040 Kč6.080 Kč
11 – 14 let684 Kč3.420 Kč6.840 Kč
nad 15 let760 Kč3.800 Kč7.600 Kč

Do jednotlivých kategorií se žáci zařazují po dovršení věkové kategorie v daném školním roce, který trvá vždy od 1. 9. do 31. 8.

(např. v červenci 2024 dosáhne žák 11 let věku, od září 2023 spadá do věkové kategorie 11. – 14. let)

Placení stravného


BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK           

  • přes platební portál Středočeského kraje (do kolonky Třída uveďte odpovídající číslo třídy + písmeno M)
  • příkazem na číslo účtu školní jídelny: 19-388167359/0800

                             variabilní symbol

               Strávník bude přihlášen ke stravě následující den od připsání platby na účet.

HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

  • hradit stravné v hotovosti lze pouze výjimečně – po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny.

Přeplatek stravného

Na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do následujícího školního roku.

Vracení peněz

  • BEZHOTOVOSTNĚ na účet strávníka na základě písemné žádosti zaslané na email jidelna@zsrudna.cz
  • HOTOVOSTNĚ max. do částky 150 Kč na vyžádání


______________________________________________________________________________

Ceny obědů

věková kategorie1 oběd
7- 10 let32 Kč
11 – 14 let36 Kč
nad 15 let40 Kč
ostatní strávníci + žáci od druhého dne nemoci90 Kč


Přihlášky i odhlášky obědů

Přihlášky i odhlášky obědů přijímáme nejpozději den předem do 14:00.

Odhlášky se provádějí:

  • přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14:00)
  • telefonicky: 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7:30)
  • osobně v kanceláři ŠJ.

Pokud se nemůžete přihlásit se na stránky www.strava.cz, zašlete e-mail (jidelna@zsrudna.cz) nebo nás kontaktujte telefonicky (311 670 474).

Není-li strávník ze stravovacího systému řádně odhlášen, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich zákonný zástupce si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze  první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může žák stravovat pouze za plnou cenu oběda.

Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.

Školní jídelna poskytuje dietní stravování – bezlepkovou dietu (BZL) – pro strávníky

s nesnášenlivostí lepku. K poskytnutí dietního stravování je nutno vyplnit „Dohodu o dietním stravování“ (formulář si strávník může vyzvednout v kanceláři školní jídelny nebo stáhnout na stránkách školy). Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře odevzdá strávník v kanceláři ŠJ.

Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.