Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Informace pro rodiče ke koronaviru

Dovolujeme si informovat rodiče i žáky, že škola přijala preventivní hygienická opatření v rámci úklidu budovy. Aktuální informace v detailu článku.

Aktuálně 6.3.2020:

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie. Podle informací MZ je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Od pondělí 9. 3. bude ve škole ve zvýšené míře kontrolován zdravotní stav přítomných dětí na zvýšenou teplotu a další příznaky nemoci. Žáci s podezřením na onemocnění budou po kontaktování rodičů odesláni domů.

3. 3. 2020

Vážení rodiče a žáci,

apeluji na vás, kteří jste se vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí výskytu koronaviru, zejména horských oblastí Itálie z regionů Emilia-Romagna, Lombardie, Piemont, Benátsko, Trentino a jiných ohrožených oblastí (Čína, Hong Kongu, Irán, Japonsko, Singapur, Jižní Korea), abyste neprodleně po návratu z těchto oblastí telefonicky kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dle místa svého bydliště (www.khsstc.cz), zůstali doma a sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38⁰ C, dýchací obtíže). Hygienická stanice Středočeského kraje doporučuje, aby rodiče žáků, kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich infolinku 771 137 070, a to i přesto, že se u nich neprojevily příznaky nemoci.
V případě výskytu výše uvedených příznaků omezili kontakt s ostatními osobami a kontaktovali telefonicky svého praktického lékaře.

Současně  žádám rodiče žáků, kteří zůstanou v domácí péči, aby informovali o této skutečnosti třídní učitele popř. vedení školy.

Všechny žáky žádáme, aby důsledně dodržovali základní hygienické návyky a osobní hygienu (respirační hygiena, časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou) a používání dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem jako nástroje ochrany proti šíření infekce v populaci.

Mgr. Alena Janoušková

Odkazy na důležité stránky a přesnější informace níže:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje