Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

DEN ZEMĚ

I letos jsme slavili Den Země.

Každým rokem slavíme s žáky Den Země. V tomto roce jsme oslavu rozdělili do dvou částí. V teoretické části žáci vyplnili kvíz, který se z větší části týkal ochrany životního prostředí. Další den jsme uspořádali sportovní dopoledne. Žáci se rozdělili do šestičlenných družstev a soutěžili v lehkoatletických disciplínách. Na závěr sportovního dne jsme hráli vybíjenou a fotbal. Po návratu do školy se uskutečnilo vyhlášení výsledků teoretické části a zhodnocení celé akce. Všichni účastníci obdrželi drobnou odměnu.

Mgr. M. Bruštíková