Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

Akce v únoru a v březnu + FOTO

V tomto článku se dozvíte o Besedě o Kambodži, Výletu do Berouna, Projektovém dni a Besedě o cizokrajných hadech.

Beseda o Kambodži

25. 2. 2014 proběhla zajímavá beseda o Kambodži. Besedu vedla Mgr. Naďa Magulová, která se vrátila ze své návštěvy v Kambodži. Zúčastnili se jí žáci 1. a 2. stupně. Poutavým způsobem, plným osobních zážitků, fotografií, a jiných předmětů, které charakterizují tuto vzdálenou zemi a život lidí, nás s touto zemí seznámila. Na závěr besedy měli žáci připravené dotazy, které Naďa všechny zodpověděla. Beseda se nám moc líbila.

Žáci 8. a 9. třídy

Výlet do Berouna

26. 3. 2014 jsme s naší třídní paní učitelkou vyrazili na výlet do Berouna. Po příjezdu do Berouna jsme si udělali dvojice a šli jsme do centra Berouna. Na náměstí jsme si prohlédli „Velikonoční trhy“. Potom jsme šli do muzea. Vstupné bylo jen 10 korun. Nechali jsme se provést muzeem panem průvodcem Pavlem Dušánkem. Za tu cenu to stálo za to. Nabrali jsme nové vědomosti, které se nám v životě budou hodit. V muzeu jsme kromě stavebnic Lega viděli také animovaný film o historii vzniku této populární dětské stavebnice. Nakonec jsme si prohlédli vystavené modely stavebnice, například hasičské auto, lodě, historické budovy. V druhém patře muzea se mi líbily staré zbraně, se kterými se před několika staletími střílelo. Výlet se mi moc líbil.

Patrik Filčák, žák 9. třídy

Žáci 1. stupně se této výstavy zúčastnili již 25. 2. 2014

Projektový den

27. 3. 2014 jsme si ve škole udělali v rámci „ projektového dne“ přípravu na velikonoční jarmark. My žáci 8. a 9. třídy jsme vyráběli květiny z gázy, ozdobné věšáky z drátu, barvili jsme a zdobili kraslice, zdobili barvou velikonoční ubrusy. Malé děti pod vedením paní učitelky a paní asistentky dělaly koutek přírody, vyráběly Moreny, beránky a zdobily kraslice. Byl to příjemný den a udělali jsme hodně práce a doufáme, že se naše výrobky budou líbit i návštěvníkům našeho velikonočního jarmarku.

Sabina Frolíková, žákyně 9. třídy

Beseda o cizokrajných hadech

19. 3. 2014 zavítala do naší školy neobvyklá návštěva. Přišel k nám pan chovatel Rudolf Šimek s krajtou, kterou chová doma již několik let. Všechny děti si hada „Ivanku“, tak se jmenoval, zprvu velmi ostýchavě prohlížely. Dozvěděly se spoustu zajímavých informací o tomto plazovi. Pan Šimek povídal dětem o životě cizokrajných hadů v přírodě i v zajetí. Žáci měli na závěr mnoho zvídavých dotazů. Celá beseda se uskutečnila v naší tělocvičně a všem se hodně líbila.

Dr. Alena Magulová