Oficiální internetové stránky školy

5. května 583
252 19, Rudná

8. prosince – Den otevřených dveří, vánoční trh a besídka + FOTO

V úterý 8. prosince 2009 jsme podle plánu opět otevřeli naši školu veřejnosti a rodinným příslušníků, opět jsem nabídli k prodeji drobné vánoční dárky a hlavně jsme pozvali příznivce našich dětí na vánoční besídku školy. Navíc jsme u nás přivítali předškoláky z Mateřské školy v Rudné s opravdu krásným vánočním pásmem.

V úterý jsme pro nás tak trochu slavnostní den zahájili přivítáním předškolácké třídy zdejší Mateřské školy. Děti nám předvedly opravdu obdivuhodné vánoční pásmo, které bylo i pro naše žáky velkým překvapením a motivací k další práci. Moc děkujeme paní ředitelce Kalhousové a jejím kolegyním za navázání této milé spolupráce mezi našimi školami. Poté až do začátku naší vánoční besídky v 16,30 hodin přicházeli další hosté. Přivítali jsem celé rodiny našich dětí, bývalou ředitelku školy Dr. Dvořákovou s vnučkou, ředitelku školy v Jenči Mgr. Štěpánkovou, kolegu z nučické školy Mgr. Janovského i kolegu ze školy z Rudné Mgr. Magulu. Velmi potěšila jeho pochvala – jako režisér nučického divadelního spolku má určitě velmi kritické oko ….. ! Děti zvládly svoje premiérové veřejné vystoupení na velkou jedničku ! Ještě na generální zkoušce panovala velká tréma, ta ale zmizela hned po úvodním vstupu našich nejmenších žáků. Zpívaly se koledy, říkaly zimní říkanky a řada přišla i na tanec. Hosté ochutnali vánoční cukroví, které napekly dívky ze druhého stupně v pracovním vyučování a myslím, že jsme opravdu všichni měli z podvečerního setkání velmi příjemné pocity. Věřím, že jsme tímto setkáním zahájili hezkou tradici do budoucích let.Chtěla bych poděkovat všem, kdo přišli děti podpořit a udělali si i v předvánočním shonu chvilku času.A že nás nebylo málo, na to se můžete podívat na přiložených fotkách!