Zápis do 1. tříd se koná od 8. do 15. února 2010

Po jarních prázdninách se od pondělí 8. února do pondělí 15. února 2010 koná zápis do 1. třídy základní školy praktické a nově také do 1. třídy základní školy logopedické. K zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů a doporučení pedegagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra, v případě dítěte s logopedickými vadami doporučení odborného lékaře nebo logopeda. Máte-li zájem umístit do 1. třídy ZŠ logopedické zdravé dítě bez problémů s tím, že upřednostňujete malý kolektiv a rodinnou atmosféru školy, je to podle školského zákona možné, ale počet těchto míst je zákonem omezen. Kapacita třídy je maximálně 8 žáků. Pro bližší informace můžete ještě před zápisem navštívit naši školu a prohlédnout si učebny a školní pomůcky. Prosím ale o telefonickou dohodu termínu Vaší návštěvy. Děkuji a těším se na viděnou s Vámi a Vašimi dětmi!

Vánoce v hořelické škole + FOTO

V pátek 18. prosince 2009 jsme se společně rozloučili se starým rokem a připravili jsme alespoň malou oslavu Vánoc. Proběhla soutěž o nejlepší bramborový salát, díky sněhové nadílce přišla na řadu koulovačka, odlévalo se olovo, zpívaly se koledy a také nadělovaly dárky. Den jsem ukončili slavnostním obědem – řízkem s vlastnoručně vyrobeným bramborovým salátem.

Výlet za betlémy do Betlémské kaple + FOTO

Ve středu 16. prosince 2009 vyjely všechny děti naší školy do Prahy do Betlémské kaple na nádhernou tradiční výstavu betlémů, kterou v adventní době skoro třicet let pořádá Bonsai klub Praha. Tato unikátní přehlídka více než stovky betlémů ze všech myslitelných materiálů je po loňském úspěchu i letos umístěna v historickém podzemí Betlémské kaple. To ještě umocňuje zážitek z výstavy. A protože kaple je jen pár kroků od Staroměstského náměstí, druhou polovinou výletu musela být návštěva vánočních trhů…..

Poděkování paní Ivetě Rudové z Drahelčic

Srdečně děkuji paní Ivetě Rudové z Drahelčic za velký vánoční balík s dárky pro naše děti. Myslím, že tento projev dobré vůle udělá při zítřejším rozloučení s kalendářním rokem u stromečku a bramborového salátu hodně radosti !
Děkujeme a paní Rudové přejeme všichni v hořelické škole krásné a pokojné Vánoce a šťastný nový rok!

8. prosince – Den otevřených dveří, vánoční trh a besídka + FOTO

V úterý 8. prosince 2009 jsme podle plánu opět otevřeli naši školu veřejnosti a rodinným příslušníků, opět jsem nabídli k prodeji drobné vánoční dárky a hlavně jsme pozvali příznivce našich dětí na vánoční besídku školy. Navíc jsme u nás přivítali předškoláky z Mateřské školy v Rudné s opravdu krásným vánočním pásmem.