Pedagogický sbor

Ve školním roce 2019/2020 pracují ve škole tito pedagogičtí a správní zaměstnanci:

Mgr. Alena Janoušková

ředitelka školy, třídní učitelka 4. ročníku, speciální pedagog

PaedDr. Alena Magulová

třídní učitelka 1. ročníku, speciální pedagog

Mgr. František Flemr

třídní učitel 2. a 3. ročníku, speciální pedagog

PhDr. Eva Rottová

asistent pedagoga

Martina Smetáková

asistent pedagoga

Dana Konečná

vychovatelka ŠD

Martina Smetáková

školnice