Obecné informace

Základní škola, Rudná
5. května 583
252 19  Rudná

Kontakty:
viz sekce Kontakty

IČ: 49855263
DIČ:  CZ 49855263
RED IZO: 600 053 563

Zřizovatel
Městský úřad Rudná
Masarykova 94
252 19  Rudná
www.mestorudna.cz

Vyučování podle programu

  • Školní vzdělávací program ZŠ Rudná – základní škola

Výuka probíhá ve 4 učebnách, škola má k dispozici tělocvičnu, velmi nadstandardně vybavenou dílnu pro pracovní vyučování, počítačovou učebnu s internetem a malý školní pozemek s hracími prvky a altánem.

Charakteristika školy
Základní škola je umístěna v historické budově z roku 1898 v ulici 5. května 583 v části Hořelice. Škola má čtyři učebny, ve kterých bude v letošním školním roce umístěna nově vzniklá 1. třída ZŠ žáků z Drahelčic, třída žáků se specifickými poruchami učení a dvě třídy žáků základní školy speciální.
Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, moderními učebními pomůckami, žákům jsou na výuku k dispozici tablety a počítačová učebna. Ve škole je plně vybavená školní dílna, cvičná kuchyň a malá tělocvična. Rodiči oceňovanou předností je rodinné klima školy a nízký počet žáků v jednotlivých třídách - maximálně do 15 žáků. To umožňuje plně aprobovaným pedagogům a speciálním pedagogům respektovat individuální potřeby každého žáka a věnovat se dětem po stránce výchovné i vzdělávací nad rámec svých povinností.
Škola je plně organizovaná. Ve škole je otevřen od 6.45 hod. ranní klub, pro žáky prvního stupně, školní družina do 17.00 do hod. Podle zájmu dětí jsou ve školním roce otvírány zájmové kroužky - anglický jazyk, keramika a sportovní hry. Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně, kam jsou dováženy obědy ze ZŠ Rudná, Masarykova 878.
Během školního roku škola organizuje projektové dny, návštěvy divadel, muzeí a jiných kulturních akcí, které se vztahují k výuce a rozvíjejí kompetence žáků.